SponsorKliks, gratis sponsoren!

Project Hobbitstee

Van basisschoolleerling naar muzikant in één van de orkesten van Aurora!

Je bent nooit te jong of te klein voor muziek. Zowel kinderen als volwassenen kunnen niet zonder muziek. Het maakt je vrolijk of juist melancholiek. Je zelfvertrouwen wordt gevoed en je verbeelding geprikkeld en het bevordert ook je motoriek. Muziek stimuleert bovendien je taalgevoel en sociale ontwikkeling.  Bij Aurora kies je je favoriete instrument waarna je het instrument leert bespelen, maar bovenal is er ook gelegenheid om te ontdekken hoe leuk samen spelen met anderen is. Je maakt kennis met muziek en dat is een fijne vriendschap voor het leven!

Aurora biedt de leerlingen van basisschool de Hobbitstee en alle andere geïnteresseerden daar de mogelijkheid toe. In november 2008 tot en met januari 2009 is het eerste project gestart in groep 5 van de Openbare this web Basisschool De Hobbitstee. De leerlingen van deze groep krijgen klassikale muzieklessen. Deze kinderen willen een instrument gaan spelen en worden spelenderwijs op de hoogte gebracht met allerlei aspecten van muziek. De kinderen leren noten lezen, spelen op een blokfluit en ritmes slaan op slaginstrumenten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het ‘Bert van Voorden Fonds’.

Het ‘Bert van Voorden Fonds’ ondersteunt met een jaarlijkse financiële bijdrage het opleidingstraject.

Met dit fonds en de vrijwillige bijdragen van de leden van Aurora wordt e.e.a. mogelijk gemaakt.