Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Maranatha op 2 juli jl. is Karen van Gent afgetreden als bestuurslid Muziekschool & leerlingenbeleid.

Karen was bestuurslid vanaf 2008. In eerste instantie als coördinator programmacommissie. In 2011 heeft zij de coördinatie van de Muziekschool en het leerlingenbeleid op zich genomen. Dit heeft zij met veel energie en inzet uitgevoerd. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van een succesvolle muziekopleiding binnen onze vereniging. Karen werd met een bloemetje bedankt voor haar inzet voor de vereniging.

Jojanneke Bogaard neemt met veel enthousiasme het stokje van haar over. We wensen haar veel succes en plezier!