I.v.m. de Corona Lock down zoals aangekondigd door de Nederlandse overheid op 14 december j.l. heeft ook Aurora alle repetitie activiteiten tot vermoedelijk 19 januari gestaakt.

Zodra er na 19 januari 2021 weer mogelijkheden zijn om gezamenlijk muziek te maken zullen wij onze leden hiervan op de hoogte stellen.