Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 12 januari j.l. is de lockdownperiode waarin ook wij onze verenigingsactiviteiten hebben moeten opschorten helaas verlengd.  Naar verwachting duurt deze situatie nog zeker tot 9 februari 2021.

Zodra er na 9 februari 2021 weer mogelijkheden zijn om gezamenlijk muziek te maken zullen wij onze leden hiervan op de hoogte stellen.