Nav het nieuwe KNMO protocol zijn binnen repetities weer mogelijk.

Aurora zal de binnen repetities weer gaan herstarten op 15 juni 2020 met ensembles op onze repetitieavond (klik hier voor het repetititierooster).

Ook zullen (delen van) het leerlingenorkest en opstaporkest weer binnen gaan repeteren.

Werken in ensembles en delen van de jeugdorkesten is gebaseerd op de protocolrichtlijnen van de KNMO, de beperkingen van onze repetitieruimte en de geldende maximum aantal toegestane  personen in gebouwen/ruimtes.

Het nieuwe KNMO protocol heeft geleid tot een nieuw Aurora Corona protocol