Vandaag 11 april 50 jaar terug werd Frans van Weenen lid van Aurora. Vandaag hebben de voorzitter en secretaris hem op gepaste (Corona) afstand een bos bloemen overhandigd en om hem met dit 50 jarige jubileum te feliciteren. Later zullen wij hier nog uitgebreid bij stil staan. Frans is naast een fantastische muzikant ook zeer actief in de vereniging.