Bedroefd, maar ook dankbaar voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend, hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons Erelid:

JAN KATGERT

Jan was sinds 1945 actief binnen onze vereniging als muzikant, bestuurslid en later ook als opleider van leerlingen. Zijn enthousiasme en gedrevenheid (samen met zijn echtgenote Riek) hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze vereniging. Ook als rustend lid bleef Jan altijd zeer betrokken bij de activiteiten van Aurora.

Wij herdenken hem dan ook met waardering en respect en wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Bestuur, (ere)leden en dirigenten
Aurora Leerdam

In memoriam