Ons bereikte op 16 oktober het verdrietige nieuws dat ons Lid van Verdienste is overleden:

WIM KARS 

Wim werd lid op 18 oktober 1954 en was toen dertien jaar.  Fluit spelen, dat wilde hij, en na de lessen bij “Arie de Mop” vormde  hij een onvergetelijke duo met Arie Verburg. Arie was zijn grote steun en toeverlaat. Muziekmaatje, met wie hij alles kon delen over muziek en techniek van het fluiten. Zelfs tijdens repetities waren ze met elkaar in discussie over hoe er gespeeld moest worden of andere zaken . Wim heeft jaren lang met Arie het front van het orkest gevormd. Ook in de “derde helft” waren Arie en Wim tot sluit aanwezig, dat is dan ook een beeld dat wij allen nog goed voor ogen hebben: Wim met Arie aan de bar, borreltjes inschenken, opmaken en glaasjes afwassen en samen opruimen en afsluiten.

Toen hij 60 jaar lid was, kreeg hij tijdens het Candlelight Concert in 2014, als eerste lid ooit, de eretitel ‘Lid van Verdienste’. Dit vanwege zijn zeer trouwe lidmaatschap. Ongeveer een jaar later stopte hij als actieve muzikant, zijn gezondheid liet hem meer en meer in de steek.

Tot aan zijn overlijden op 16 oktober 2020 is Wim lid gebleven van Aurora en als u goed meerekent zijn dat op 2 dagen na 65 jaar. Tot het laatst bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee van zijn clubje.

Wim, rust in vrede!

Wij wensen Hetty, André, Sabine en Saar veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Namens Bestuur, Dirigent en (ere)leden van Aurora Leerdam