Muziekschool Aurora Leerdam

Beste Leerlingen & docenten muziekschool Aurora,

Na vele weken van zelfstudie en digitale muzieklessen via Whatsapp en Skype kunnen we nu ook de 1 op 1 lessen op de Hobbitstee weer gaan oppakken. De Hobbitstee kan onze leerlingen vanaf woensdag 24 juni weer gaan ontvangen.

Naast de RIVM regels en het Aurora Corona protocol gelden de volgende extra aanwijzingen voor de locatie Hobbitstee:
• Ouders brengen kinderen tot aan het hek van het schoolplein. (dus niet mee op het schoolplein en in het gebouw)
• Kinderen wachten bij de buitendeur van het leslokaal totdat zij naar binnen geroepen worden door de docent (naar binnen en buiten gaan doen we namelijk door de buitendeur van het leslokaal!)
• Iedere leerling neemt zijn eigen handdoek in een plasticzak mee om evt. condensvocht op te vangen, zie punt i. van het coronaprotocol onder kopje ‘deelnemers’
• Leerling wast de handen direct na binnenkomst en bij weggaan bij de wastafel in het lokaal
• Docent wast bij binnenkomst én na vertrek van iedere leerling tussentijds de handen
• Docent maakt na iedere les, de stoel van de leerling en de lessenaar schoon met desinfecterende alcohol. De docent draagt zelf zorgt voor het meenemen van deze desinfecterende alcohol in een spuitflacon en keukenrol voor het afnemen van de oppervlakten.
• Docent en leerling houden onderling minimaal 1,5 afstand. Tijdens het blazen moet deze afstand zelfs 2 meter zijn!
• De docent geeft altijd les in een vast lokaal.
• Om het handen wassen eenvoudiger te maken zal Irma Neuteboom van de “lerarenkamer” verhuizen naar een gewoon lokaal. Het toegewezen lokaal ligt aan de andere zijde van het gebouw (bij de voetbaldoeltjes buiten dit is het laatste lokaal in de linkergang, (dus aan de andere zijde van het speellokaal))
• Iedereen probeert toiletbezoek op school te vermijden en gaat dus vooraf thuis.

Kortom de lessen kunnen weer hervat worden vanaf 24 juni. Maak daarom komende week afspraken met je docent wanneer de les zal gaan plaatsvinden op de Hobbitstee!

Veel plezier weer bij de lessen !