Via deze weg zijn wij blij jullie te kunnen informeren, dat Claudia Hartman per 1 november jl. het voorzitterschap van de vereniging voor een jaar op zich heeft genomen.

Zoals eerder al gecommuniceerd heeft Henk Den Boer na vele jaren voorzitterschap zij functie op 15 juli jl.  neergelegd.

Claudia is voor een jaar ad interim voorzitter van Aurora. Voor de periode daarna wordt er nog gesproken met een kandidaat, hierover volgt t.z.t meer informatie